Strelica vremena

blog Ivana Vorasa

Centar za mirovne studije (CMS) je danas u Galeriji Novoj predstavio knjigu Kome propadaju bivše vojne nekretnine koja donosi temu koja barem meni nije bila naročito bliska: što se događalo i još uvijek događa s građevinama koje su nekad pripadale vojsci ali iz raznih razloga više nisu potrebne.

...