Strelica vremena

blog Ivana Vorasa

Povremeno sam pisao ili pričao o Equinoxu, nekima sam i pokazivao, ali ovo je prvi put da pišem blog post o čemu se tu radi. Ovaj tekst će biti kombinacija tijeka svijesti, wish liste, tehničkih opisa, business caseova, a pišem i zato da ih sistematiziram sam za sebe. Ne znači da će plan koji je opi...